Aplikasyon pou viza Vyetnam 

Ou ka antre nan Vyetnam nan yon e-Visa. Vyetnam e-Visa se yon viza elektwonik oswa dijital ke Depatman Imigrasyon / Portal Vyetnam akòde sou entènèt. 

Vwayaje ak touris se youn nan pi bon fason pou eksplore mond lan ak aprann enfòmasyon enteresan ak karakteristik diferan peyi ak kontinan atravè mond lan. Espesyalman, nan peyi tankou Vyetnam, ki rich nan kilti ak peyizaj natirèl, touris vin pi byen toujou. 

Vwayaje ak touris nan peyi etranje mande etranje a jwenn yon viza sou paspò yo ki dwe gen yon kantite espesifik validite. Pou vwayaje nan Vyetnam tou, moun yo dwe gen yon viza sou paspò yo ki pral pèmèt yo antre nan peyi a pou yon peryòd espesifik. 

Anjeneral, antre nan Vyetnam ka jwenn nan viza ke yo jwenn nan de fason. Premye fason se pou jwenn yon viza lè w ale nan Anbasad la epi answit jwenn li so sou paspò a. E dezyenm fason pou ganny en E-Visa. E-Visa se yon viza elektwonik oswa dijital ki se akòde sou entènèt pa Depatman/Portal Imigrasyon Vyetnam. 

Visa Vyetnam sou entènèt se yon otorizasyon vwayaj elektwonik oswa yon pèmi vwayaj pou vizite Vyetnam pou yon peryòd de tan jiska 30 jou pou vwayaj oswa rezon biznis. Vizitè entènasyonal yo dwe genyen yon Visa Vyetnam sou entènèt pou kapab vizite Vyetnam. Sitwayen etranje ka aplike pou yon Aplikasyon pou viza Vyetnam nan yon kesyon de minit. Pwosesis aplikasyon pou viza Vyetnam otomatik, senp, epi konplètman sou entènèt.

LI PIPLIS:
Vyetnam e-Visa (Vyetnam Visa sou entènèt) se yon otorizasyon vwayaj obligatwa pou vwayajè ki vizite Vyetnam pou biznis, touris oswa transpò piblik. Pwosesis sou entènèt sa a pou Visa elektwonik pou Vyetnam te aplike apati 2017 pa Gouvènman Vyetnam nan, ak objektif pou pèmèt nenpòt nan fiti vwayajè ki kalifye yo aplike pou yon e-Visa Vyetnam. Aprann plis nan Sou entènèt Visa Vyetnam.

Kijan Pou Ranpli Aplikasyon Visa Vyetnam 

Si ou pa t janm jwenn yon E-Visa pou Vyetnam anvan, ou dwe konnen ke w ap oblije ranpli Fòm aplikasyon pou Visa sou entènèt Vyetnam yo bay sou sitwèb sa a nan bi pou bay E-Viza pou etranje pou antre nan Vyetnam. Isit la se yon detaye etap pa etap gid sou kijan pou ranpli aplikasyon pou Visa Vyetnam. 

Etap 1: 

Premye etap la se vizite paj lakay sa a sit entènèt. Apre sa, frape bouton 'Aplike kounye a'. 

Enstriksyon pou ranpli fòm aplikasyon E-Visa Vyetnam

Nan gid detaye sa a pou kijan pou ranpli aplikasyon pou viza Vyetnam, Nou pral aprann ke fòm aplikasyon Vyetnam E-Visa jeneralman divize an twa segman diferan ki se 1. Enfòmasyon pèsonèl aplikan an. 2. Enfòmasyon sou vwayaj aplikan an. 3. Demann viza aplikan an. Isit la, nou pral gade detay yo nan chak segman ak ki jan ou sipoze ranpli yo.

Enfòmasyon pèsonèl aplikan yo 

Seksyon sa a gen tout enfòmasyon pèsonèl aplikan an ki dwe ranpli ak presizyon. 

 • Foto aplikan yo 

Premye bagay an premye, aplikan an oblije kole de imaj sou fòm aplikasyon E-Visa Vyetnam yo. Premye foto a se yon foto pòtrè tèt yo ki dwe yon dènye imaj aplikan an. Imaj sa a dwe konfòme yo ak direktiv Depatman Imigran Vyetnam yo bay pou foto yo. 

Fondamantalman, direktiv yo bay nan Depatman Imigrasyon Vyetnam pou foto yo jan sa a:

 • Foto a dwe 4×6. 
 • Fond fotograf la ta dwe klè blan. 
 • Aplikan an pa ta dwe mete okenn linèt nan foto a. 
 • Fòma ki aksepte foto a se nan fòma .jpeg. 
 • Foto a dwe mwens pase 2 megabit. 

Dezyèm foto a se nan paj paspò paspò aplikan an. Imaj sa a ta dwe konfòme tou ak enstriksyon Depatman Imigrasyon Vyetnam nan. Foto paj paspò aplikan an dwe montre tout enfòmasyon sou aplikan an klèman. 

 • Non konplè aplikan an 

Dezyèm etap la pou ranpli seksyon enfòmasyon pèsonèl nan fòm aplikasyon Vyetnam E-Visa, aplikan an oblije tape oswa ranpli non konplè yo. Aplikan an dwe asire w ke yo tape non yo nan egzak menm lòd jan yo mansyone nan dokiman ofisyèl gouvènman yo tankou paspò yo. 

Nan gid sa a pou ... kijan pou ranpli aplikasyon pou viza Vyetnam, nou ta renmen fè yon mansyone espesyal sou fason non konplè aplikan an se yon domèn ki gen plis erè ki fè pifò aplikan yo. Sa vle di lè jaden yo espesifye 'Prenon', 'Mwayen non' ak 'Ti non', anpil aplikan fè erè lè yo chanje lòd non yo. 

Se poutèt sa chak aplikan oblije pa chanje lòd non konplè yo nan okenn sikonstans. Epi yo dwe ranpli tout jaden an toutouni dapre non yo nan paspò yo. 

 • Sèks aplikan an 

Nan domèn sa a, aplikan an oblije mansyone sèks yo. Pral gen de opsyon yo bay yo ki se 1. Gason ak 2. Fi. Chwazi opsyon ki apwopriye a kòmsadwa. 

 • Dat nesans aplikan an 

Pou jaden sa a, aplikan an oblije tape dat nesans yo. Kenbe nan tèt ou ke yo dwe ranpli dat la dapre fòma JJ/MM/AAAA. Aplikan an ka chwazi tou nan kalandriye yo bay la pou menm objektif la. Nan nenpòt ka aplikan an pa okouran sou dat egzak nesans yo, yo ka chwazi tou opsyon 'Se sèlman ane li te ye.' 

Ranpli ane nesans la ki se mansyone nan paspò a nan aplikan an kòm enfòmasyon esansyèl sa a pa ta dwe difere nan okenn sikonstans. 

 • Nasyonalite aktyèl aplikan an  

Kòm nou tout konnen, Vyetnam E-Visa a bay moun ki gen 80 nasyonalite diferan. Nan seksyon nasyonalite aktyèl la, yo pral bay aplikan an opsyon 1 a 80 peyi ak nasyonalite kote yo ka chwazi nasyonalite aktyèl yo. Nasyonalite aktyèl sa a ta dwe sanble ak nasyonalite ki mansyone nan paspò aplikan an.

 • Nasyonalite aplikan an nan nesans la 

Jaden sa a pa yon jaden obligatwa. Li se opsyonèl ranpli li. Nan domèn sa a, aplikan an oblije mansyone yo nasyonalite nan nesans la. Oswa peyi kote aplikan an te fèt la. Sa a ka diferan ak nasyonalite aktyèl aplikan an. 

 • Relijyon aplikan an 

Nan domèn sa a, aplikan an oblije tape oswa chwazi relijyon yo. Si aplikan an pa suiv okenn relijyon, oswa si yo pa vle mansyone relijyon yo, yo ka chwazi opsyon 'Okenn', 'Non' ak 'N/A.' Yo pa ka kite jaden sa a vid. Li se yon jaden obligatwa nan fòm aplikasyon an. 

 • Okipasyon aplikan an 

Nan domèn sa a, aplikan an oblije bay okipasyon li ye kounye a. Piske jaden sa a pa obligatwa, li ka rete vid. 

 • Adrès rezidansyèl pèmanan aplikan an 

Nan jaden sa a, aplikan an oblije tape adrès rezidansyèl pèmanan yo. Chan sa a ka swa ranpli oswa kite vid. 

 • Nimewo Telefòn Aplikan an 

Nan domèn sa a, aplikan an oblije bay dènye nimewo telefòn yo ke yo itilize dènyèman epi kote yo ka kontakte yo pou kominike nenpòt mizajou sou viza yo. 

 • Adrès Imèl Aplikan an 

Nan gid sa a pou ... kijan pou ranpli aplikasyon pou viza Vyetnam, nou ta renmen mansyone ke aplikan an dwe bay adrès imel ki pi itilize ak egzat yo paske pifò mizajou sou E-Visa yo pral bay pa imel. 

 • Nimewo Paspò Aplikan an 

Nan jaden sa a, aplikan an oblije tape nimewo paspò yo. Asire w ou tape nimewo egzak la mansyone nan paspò yo. Seri a ta dwe tou presi. 

 • Kalite aplikan an 

Nan domèn sa a, yo pral bay aplikan an twa chwa pou yo chwazi ki se 1. Diplomat 2. Ofisyèl 3. Òdinè. Chwazi opsyon ki apwopriye a.

 • Dat ekspirasyon paspò aplikan an 

Nan domèn sa a, aplikan an oblije chwazi oswa mansyone dat ekspirasyon paspò yo. Sa a dwe ranpli dapre dat ki mansyone nan paspò yo. 

LI PIPLIS:
Sitwayen nan 80 peyi yo kalifye pou Vyetnam Visa sou entènèt. Elijibilite pou Visa Vyetnam dwe satisfè pou jwenn viza pou vwayaje nan Vyetnam. Yon paspò valab nesesè pou antre nan Vyetnam. Aprann plis nan Peyi ki elijib pou touris pou Visa Vyetnam.

Enfòmasyon sou Vwayaj Aplikan an 

Nan seksyon sa a pou kijan pou ranpli aplikasyon pou viza Vyetnam, aplikan an oblije ranpli enfòmasyon vwayaj yo nan fòm aplikasyon pou Vyetnam E-Visa ki gen jaden sa yo pou ranpli:  

 • Dat Aplikan an Prevwa pou Antre 

Nan domèn sa a, aplikan an oblije mansyone dat yo gen entansyon rive nan Vyetnam. Chan sa a dwe ranpli selon fòma yo nan JJ/MM/AAAA. 

 • Longè Rete Aplikan an Prevwa a  

Nan domèn sa a, aplikan an oblije mansyone kantite jou yo pral rete nan Vyetnam. Remake byen ke kantite jou pa ka plis pase trant jou. 

 • Objektif aplikan an antre 

Nan domèn sa a, aplikan an oblije mansyone objektif vizit yo nan Vyetnam. Y ap fè yon lis vizib sou ekran an ki gen plizyè rezon vizit yo. Aplikan an dwe chwazi objektif vizit yo nan lis la. 

 • Adrès rezidansyèl tanporè aplikan an nan Vyetnam 

Nan jaden an Thai, aplikan an oblije tape nan yo adrès rezidansyèl tanporè kote yo pral rete nan Vyetnam. Sa a kapab adrès otèl aplikan an ke yo te rezève. Oswa kay yon fanmi oswa nenpòt aranjman patwone pa konpayi yo. 

 • Vil aplikan an oswa pwovens rete nan Vyetnam 

Nan domèn sa a, aplikan an oblije bay non vil la oswa pwovens kote yo pral rete nan Vyetnam. Oswa kote adrès tanporè yo nan Vyetnam ye. 

 • Aplikasyon an envite oswa garanti ajans/konpayi. 

Nan domèn sa a, aplikan an ka mansyone non konpayi/òganizasyon k ap envite oswa garanti k ap pran chaj vizit aplikan an epi rete nan Vyetnam. 

LI PIPLIS:
Sitwayen etranje ki pa gen yon viza travay valab oswa yon kat rezidans tanporè ki pral travay avèk oswa pou yon konpayi nan Vyetnam, ki pral patisipe nan yon reyinyon oswa negosyasyon, oswa ki siyen kontra yo pral akòde yon viza biznis kout tèm nan Vyetnam. Aprann plis nan Viza biznis Vyetnam.

Seksyon Demann Visa Aplikan an 

Nan gid sa a pou ... kijan pou ranpli aplikasyon pou viza Vyetnam, nou pral voye limyè sou enfòmasyon ki dwe bay pa aplikan pou demann viza yo nan Vyetnam. 

 • Akòde E-Visa Validite apati Dat

Nan jaden sa a, aplikan an oblije ranpli dat validite viza yo nan fòma DD/MM/AAAA. Oswa li pral ranpli nan fòm aplikasyon an pa default. 

 • Chwazi Entry Checkpoint nan Vyetnam 

Nan domèn sa a, aplikan an pral kapab chwazi nan trant-twa pò diferan kote yo ka antre nan Vyetnam. Aplikan an dwe chwazi pò kote yo pral antre nan epi li pa ka chanje li yon fwa yo ba yo viza a. 

 • Chwazi pòs sòti nan Vyetnam 

Nan domèn sa a, aplikan an pral kapab chwazi pòs sòti nan kote yo ka sòti Vyetnam. Ankò, aplikan an pral kapab chwazi nan trant-twa pò diferan pou sòti. 

Se poutèt sa, yon fwa yo ranpli tout enfòmasyon yo mande yo nan fòm aplikasyon an, frape ti bwat la. Apre sa, tape kòd sekirite a. Byen revize tout enfòmasyon ou te ranpli yo. Sa a se paske si enfòmasyon an pa bon, aplikasyon an pou jwenn yon E-Visa ka rejte. 

Apre revize enfòmasyon yo, peye frè yo mansyone. Lè sa a, aplikan an ap resevwa yon kòd anrejistreman. Kòd sa a pral itilize pou jwenn enfòmasyon esansyèl ak mizajou sou apwobasyon oswa estati E-Visa la. Yon fwa yo apwouve viza a, enprime viza a epi pote li pandan tout vwayaj la nan Vyetnam. 

Kidonk, nou ka wè ke pwosesis la pou kijan pou ranpli aplikasyon pou viza Vyetnam te fasil ak senp yo swiv. Si yon aplikan gen yon moman difisil pou ranpli fòm aplikasyon yo Vyetnam E-Visa, Lè sa a, yo dwe refere a sa a gid detaye ki pral ede yo rezoud tout dout yo ak demann yo nan chak etap. 

Si nenpòt aplikan gen nenpòt dout sou nenpòt enfòmasyon jaden nan fòm lan, yo ka li kesyon yo poze souvan yo mansyone sou sit entènèt ofisyèl Depatman Imigran Vyetnam. 

Si ou vle pran yon vakans kout ak rapid nan Vyetnam, Lè sa a, pwobableman li pral pi bon vakans nan lavi ou depi Vyetnam se youn nan peyi ki pi bèl nan mond lan. Yon lòt pi bon bagay ou kapab fè se pou jwenn yon E-Visa pou vizite Vyetnam kòm li se senp, rapid, ak san konplike. 

Swiv gid ki endike anwo a pou kijan pou ranpli aplikasyon pou viza Vyetnam epi nou garanti ou ke ou pa pral fè fas a okenn difikilte nan pwosesis pou ranpli fòm aplikasyon an. 

LI PIPLIS:
Kesyon yo poze souvan sou Visa Vyetnam. Jwenn repons pou kesyon ki pi komen yo sou kondisyon, enfòmasyon enpòtan ak dokiman ki nesesè pou vwayaje nan Vyetnam. Aprann plis nan Kesyon yo poze souvan pou Vyetnam E-Visa.


Tcheke ou elijiblite pou Visa sou entènèt Vyetnam epi aplike pou Online Vyetnam Visa kat (4) - sèt (7) jou davans vòl ou. Sitwayen Britanik yo, Sitwayen Ostralyen, Sitwayen franse, Sitwayen Panyòl, Sitwayen Olandè yo ak Sitwayen Italyen ka aplike sou entènèt pou Online Vyetnam Visa. Si ou bezwen nenpòt èd oswa bezwen nenpòt klarifikasyon ou ta dwe kontakte nou Biwo Èd Visa Vyetnam pou sipò ak konsèy.