Kijan Pou Jwenn yon Viza Vietnamyen nan wikenn yo

Anpil vwayajè ki vle vwayaje nan Vyetnam ijan mande si yo ka jwenn yon Visa Vietnamese ijan nan wikenn yo oswa ou pa. Wi, yo ka jwenn yon Visa Vietnamese nan wikenn yo. Men, tanpri kenbe nan tèt ou ke pri pou jwenn yon Visa Vietnamese nan wikenn yo pral pi gran pase pri pou jwenn Visa la nan jou lasemèn. 

Si yon vwayajè vle jwenn yon Visa Vietnamese nan wikenn yo, ki se yon Samdi oswa yon Dimanch, yo pral oblije swiv pòs sa a konnen tout pwen enpòtan yo ke yo bezwen kenbe nan tèt ou pandan y ap resevwa yon Viza Vyetnam nan wikenn yo. 

Visa Vyetnam sou entènèt se yon otorizasyon vwayaj elektwonik oswa yon pèmi vwayaj pou vizite Vyetnam pou yon peryòd de tan jiska 30 jou pou vwayaj oswa rezon biznis. Vizitè entènasyonal yo dwe genyen yon Visa Vyetnam sou entènèt pou kapab vizite Vyetnam. Sitwayen etranje ka aplike pou yon Aplikasyon pou viza Vyetnam nan yon kesyon de minit. Pwosesis aplikasyon pou viza Vyetnam otomatik, senp, epi konplètman sou entènèt.

Ki pwen yon vwayajè ta dwe kenbe nan tèt ou anvan yo kòmanse aplike pou yon viza Vyetnamyen nan wikenn yo?

Anvan yon vwayajè planifye pou kòmanse aplike pou yon Visa Vietnamese nan wikenn yo, yo bezwen sonje pwen sa yo ki pral fè li fasil pou yo kòmanse pwosedi yo nan bon fason posib: 

 • Vwayajè a ta dwe asire w ke paspò yo pral itilize pou jwenn Visa Vietnamese nan wikenn nan ta dwe valab pou omwen sis mwa anvan dat yo te planifye antre yo nan Vyetnam. 
 • Vwayajè a bezwen kenbe de dènye foto style paspò nan tèt yo. Foto sa yo ta dwe soumèt nan dimansyon 4×6. 
 • Aplikan Visa Vietnamyen nan wikenn yo dwe asire ke paspò ke yo kenbe a ta dwe gen de paj vid pou jwenn Visa a so lè yo rive. 
 • Aplikan Visa Vietnamyen nan wikenn yo bezwen antre nan peyi a atravè wout lè a. Epi yo ta dwe ateri nan Vyetnam nan nenpòt nan ayewopò entènasyonal yo pi pito. 
 • Visa Vietnamyen an, ki pral akòde nan wikenn yo, pral konsidere kòm valab pou yon sèl antre sèlman. Epi li pral pèmèt vwayajè a rete nan peyi a pou yon peryòd de yon mwa. 

LI PIPLIS:
Yon viza touris Vyetnam se yon bagay ou ta dwe kenbe nan tèt ou si w ap planifye yon vakans la paske li pap resevwa youn ka seryezman mete an danje vwayaj ou. Aprann plis nan Viza Touris Vyetnam.

Kisa sa vle di pa Visa Vietnamyen nan wikenn ak jou ferye?

Anvan nou aprann kijan pou jwenn yon Visa Vietnamese nan wikenn yo, li enpòtan pou aprann sa sa vle di an premye! 

Si yon vwayajè vle jwenn yon Visa Vietnamese nan fen semèn nan, yo ta dwe ale pou yon Visa sou Arive paske li se pi bon opsyon. Sa ap ede yo jwenn yon viza pou Vyetnam san yo pa oblije rete tann pou senk a sèt jou pou jwenn yon viza. 

Visa Vyetnam nan Lè Arive Pral bezwen aplikan an jwenn yon lèt ki deja apwouve atravè yon òganizasyon vwayaj sou entènèt la. Lè sa a, yo pral bezwen jwenn Visa Vietnamese a lè yo rive nan ayewopò ke yo ap ateri sou. Sèvis regilye Visa Vietnamyen an ap bay lèt la nan de senk jou. Sepandan, sèvis ijan yo pral asire yon lèt apwobasyon nan kèk èdtan apre aplikasyon an. 

Visa Vietnamese nan wikenn ak jou ferye yo ka itilize pou rezon sa yo: 

 • Pou antre nan peyi a atravè wout lè a nan fen semèn nan. 
 • Pou antre nan peyi a eseye nan lè ki pa travay. 

LI PIPLIS:
Anpil moun vwayaje nan Vyetnam jodi a pou lwazi, biznis, edikasyon, elatriye Moun ki vizite Vyetnam pou premye fwa souvan mande ki pò yo ka antre nan. Atik sa a diskite sou chak pò antre pou etranje nan Vyetnam. Aprann plis nan Pò antre Vyetnam.

Ki moun ki pral bezwen viza Vietnamyen nan wikenn?

Anpil ka jwenn yon Visa Vietnamese nan wikenn ka enkli: 

 • Moun etranje ki antre nan Vyetnam nan wikenn, jou ferye, oswa lè ki pa lè biznis yo. Sa a refere a Lendi maten. 
 • Moun etranje ki bliye soumèt aplikasyon pou Visa Vietnamyen an. Oswa moun ki pa t jwenn yon Visa Vyetnamyen apwouve alè anvan vòl yo ap oblije aplike pou yon Visa Vyetnamyen ijan si yo pa ka anile tikè vòl yo ak plan pou vwayaje nan Vyetnam. 
 • Moun etranje yo ki te resevwa yon lèt Visa Vietnamyen. Oswa ki gen yon Visa elektwonik ki pa pral pèmèt yo antre nan peyi a lè yo pran nan vòl la pwograme. 
 • Moun etranje ki vle vwayaje nan Vyetnam nan ka ijans oswa ijans. 

LI PIPLIS:
Sitwayen etranje ki pa gen yon viza travay valab oswa yon kat rezidans tanporè ki pral travay avèk oswa pou yon konpayi nan Vyetnam, ki pral patisipe nan yon reyinyon oswa negosyasyon, oswa ki siyen kontra yo pral akòde yon viza biznis kout tèm nan Vyetnam. Aprann plis nan Viza biznis Vyetnam.

Ki moun ki pa elijib pou aplike pou yon viza Vyetnam nan wikenn yo?

Pou jwenn yon Visa Vietnamese nan wikenn yo, vwayajè a bezwen aprann sou ki moun ki pa elijib pou aplike pou yon Visa Vietnamese nan wikenn yo. 

 • Moun etranje ki vle antre nan Vyetnam pou biznis oswa rezon komèsyal yo p ap konsidere kòm elijib pou aplike pou yon Visa Vietnamese nan wikenn yo ki se yon samdi oswa yon dimanch. 
 • Endividi etranje ki fè pati nasyon ki pa anba lis kalifikasyon pou yon Visa sou Arive yo entèdi. soti nan aplike pou yon Visa Vietnamese nan wikenn yo. 

LI PIPLIS:
Sitwayen nan 80 peyi yo kalifye pou Vyetnam Visa sou entènèt. Elijibilite pou Visa Vyetnam dwe satisfè pou jwenn viza pou vwayaje nan Vyetnam. Yon paspò valab nesesè pou antre nan Vyetnam. Aprann plis nan Peyi ki elijib pou touris pou Visa Vyetnam.

Kijan Pou Aplike pou Viza Vietnamyen nan wikenn yo?

Aplikan yo nan Visa Vietnamese nan wikenn yo rekòmande pou aplike pou youn atravè yon òganizasyon vwayaj lokal nan Vyetnam. Pwosesis sa a se yon kat etap kote nenpòt moun ka jwenn yon Visa Vietnamese nan wikenn yo depi yo adapte kritè kalifikasyon pou li. 

Kat etap sa yo nan pwosedi aplikasyon Visa Vietnamyen nan wikenn se jan sa a: 

Etap 1: Kontakte yon Òganizasyon Vwayaj Pou Jwenn Yon Lèt Apwobasyon Pou Viza Vietnamyen an.

Aplikan an bezwen premye kontakte yon òganizasyon vwayaj nan Vyetnam epi kòmanse pwosedi pou jwenn yon lèt apwobasyon nan Visa Vietnamyen an. Pou rezon sa a, yo pral bay aplikan an yon fòm aplikasyon dijital ki dwe ranpli dapre paspò a ki pral itilize pou vwayaje nan Vyetnam. 

Nan fòm aplikasyon an, aplikan an pral oblije bay divès enfòmasyon ak detay sou paspò yo. Epi yo pral gen tou mansyone dat kote yo pral pran antre nan Vyetnam. 

Etap 2: Pat peye frè sèvis Visa Vietnamyen an. 

Kòm dezyèm etap la jwenn yon Visa Vietnamese nan wikenn yo, aplikan an ap oblije peye frè Visa a. Frè Visa Vietnamese nan wikenn depann lajman de règleman ak kondisyon chak òganizasyon vwayaj. 

Pou jwenn lèt apwobasyon pou Visa Vietnamyen an dimanch ak samdi, frè viza a pral depann tou de tan yo bezwen viza a. Sa a tou senpleman vle di ke pi vit aplikan an mande pou Visa a dwe trete, se plis chaj yo ak frè yo pral koute. 

Sonje ke frè ak chaj pou jwenn lèt apwobasyon Visa Vietnamyen an nan wikenn yo ap toujou pi wo pase pou jwenn lèt apwobasyon an nan jou lasemèn yo. 

Etap 3: Resevwa Lèt Apwobasyon Pou Viza Vietnamyen an. 

Òganizasyon vwayaj kote aplikan an jwenn yon lèt apwobasyon Visa ap voye lèt apwobasyon an ansanm ak fòm aplikasyon pou Visa Vietnamyen an. Fòm sa a se fòm NA1. Aplikan an ap oblije ranpli fòm aplikasyon an ak tout detay kòrèk yo mande yo. 

Lè sa a, yo pral oblije enprime lèt apwobasyon an. Aplikan an ta dwe asire tou ke yo te kenbe dokiman esansyèl yo pare, ki se paspò valab yo ak de foto paspò gwosè ki te pran dènyèman ak yon background plenn blan.

Etap 4: Jwenn Vyetnamyen an Visa So sou Paspò Nan Ayewopò A. 

Etap final la nan jwenn yon Visa Vietnamese nan wikenn yo se rive nan nenpòt ayewopò entènasyonal nan Vyetnam. Lè sa a, pandan arive aplikan an pral oblije soumèt tout dokiman esansyèl nan depatman imigrasyon ayewopò an nan Vyetnam. 

Nan kontwa Visa aterisaj la oswa kontwa Visa sou Arive, aplikan an ap oblije peye frè Stamping yo. Sa a pral pèmèt yo jwenn Visa Vietnamyen an so sou paspò yo.

LI PIPLIS:
Vyetnam e-Visa (Vyetnam Visa sou entènèt) se yon otorizasyon vwayaj obligatwa pou vwayajè ki vizite Vyetnam pou biznis, touris oswa transpò piblik. Pwosesis sou entènèt sa a pou Visa elektwonik pou Vyetnam te aplike apati 2017 pa Gouvènman Vyetnam nan, ak objektif pou pèmèt nenpòt nan fiti vwayajè ki kalifye yo aplike pou yon e-Visa Vyetnam. Aprann plis nan Sou entènèt Visa Vyetnam.

Ki peryòd tan pwosesis la nan ki Lèt Apwobasyon Visa Vyetnamyen an pral trete epi bay?

Tan an nan ki yon Visa Vietnamese pre-apwouve lèt yo trete ak bay se de a kat èdtan. Li ka pran vennkat èdtan tou! Sa a pral posib sèlman si òganizasyon vwayaj la te resevwa tout dokiman esansyèl yo ak frè sèvis yo tou. 

Nan depatman imigrasyon ayewopò an, aplikan an ka atann otorite yo pran kenz a trant minit pou jwenn Visa Vietnamyen an so nan paspò yo. 

 • Anvan 8:00 AM: Si aplikan an soumèt aplikasyon li pou Viza Vietnamyen an anvan 8:00 AM, Lè sa a, yo ka espere resevwa lèt apwobasyon an anvan 12:00 PM. 
 • Anvan 14:00 PM: Si aplikan an soumèt aplikasyon yo pou Visa Vietnamyen an anvan 14:00 PM, Lè sa a, yo ka espere resevwa lèt apwobasyon an anvan 18:00 PM nan menm jou a. 

LI PIPLIS:
Atik sa a eksplore tout sa ou bezwen konnen sou Visa Vyetnam nan Arive (VOA). Sa a gen ladann ki viza Vyetnam nan arive, poukisa ou ta dwe konsidere jwenn li, èske li an sekirite pou jwenn youn ak plis ankò. Aprann plis nan Gid touris pou Visa Vyetnam lè w rive.

Kijan Pou Jwenn yon Viza Vietnamyen nan Rezime wikenn yo

Kòm li obsève, to jwenn yon Visa Vietnamese nan wikenn yo, aplikan yo ap oblije ranpli yon pwosesis kat etap ki pa pral pran plis pase trant minit nan tan aplikan yo. Pwosesis la tou senp epi senp. 

Asire w ke tout detay yo ak dokiman yo soumèt yo egzat epi pa gen okenn defo nan fòm aplikasyon an tou pou jwenn Vyetnamyen an nan yon wikenn byen vit.

LI PIPLIS:
Kesyon yo poze souvan sou Visa Vyetnam. Jwenn repons pou kesyon ki pi komen yo sou kondisyon, enfòmasyon enpòtan ak dokiman ki nesesè pou vwayaje nan Vyetnam. Aprann plis nan Kesyon yo poze souvan pou Vyetnam E-Visa.


Tcheke ou elijiblite pou Visa sou entènèt Vyetnam epi aplike pou Online Vyetnam Visa kat (4) - sèt (7) jou davans vòl ou. Sitwayen ameriken, Sitwayen Britanik yo, Sitwayen Ostralyen, Sitwayen franse, Sitwayen Panyòl, Sitwayen Olandè yo ak Sitwayen Italyen ka aplike sou entènèt pou Online Vyetnam Visa. Si ou bezwen nenpòt èd oswa bezwen nenpòt klarifikasyon ou ta dwe kontakte nou Biwo Èd Visa Vyetnam pou sipò ak konsèy.